Условия за наем

Минимален период
    24 часа, считано от часа на наемане.

Изисквания за управление на автомобила
   Наемателят трябва да притежава редовни документи:
    –  документ за самоличност;
    –  валидно свидетелство за правоуправление най-малко от 1 год;
   Автомобилът може да се управлява само от лицето, подписало       договора.
    –  възраст минимум 21 години.

Наемната цена е с ДДС и включва
    – Неограничен пробег;
    – Поддръжка на автомобила;
    – Винетни такси;
    – Застраховкa Гражданска отговорност.
Наемната цена не включва глоби или всякакъв друг вид санкции,    които се налагат от контролните органи на водача за неспазване, от    негова страна на Закона за движение по пътищата на Република    България.
Наемната цена не включва горивото.

Приемане и предаване на автомобила
   От офиса на фирмата.

Автомобилът се наема с пълен резервоар и се връща с пълен.
Изисква се депозит в размер на 100 €/200лв.

Автомобилът може да се използва само на територията на Република    България!

Наемането и връщането на автомобилите става в периода:
   от Понеделник до Петък – 8.30 до 18 ч.,
   Събота и Неделя – по договаряне
   гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” 2А.

   IBAN: BG02UBBS85411012330510
   BIC: UBBSBGSF

Фирмата си запазва правото да променя условията и наемната цена при нови обстоятелства.

АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ